Vorstellung als Bürgermeisterkandidatin 2020

Kandidatencheck WDR


Herzlich willkommen,

liebe Bürger*innen der Gemeinde Kranenburg.

Auf der Mitgliederversammlung der Wählergemeinschaft Bürgerdialog wurde ich zur Bürgermeisterkandidatin gewählt. Dieser neuen und großen Herausforderung stelle ich mich gerne.

Mitreden, mitbestimmen

Wenn dich etwas stört, dann muss man das ändern. Von alleine geht das nicht. Deswegen war es für mich sonnenklar, dass ich Vorsitzende des Betriebsrates wurde und stellvertretende Vorsitzende der Schulpflegschaft meiner Tochter. In Kranenburg sehe ich noch genug Potenzial um Veränderungen durchzuführen. Denn mit Bürgern mitreden bevor dies gesetzlich vorgeschrieben ist, ist genauso unbekannt wie die Mitbestimmung welches Projekt ausgearbeitet wird.

Ich will, dass die Bürger die Möglichkeit erhalten um mitzureden, mitzumachen und schließlich mitzubestimmen in welche Richtung die Gemeinde Kranenburg sich entwickeln  soll.

Wollen Sie mich persönlich kennenlernen?

Schreiben Sie mir dann eine Mail unter sandra.vanderzweep@wgbuergerdialog.de

Hartelijk welkom,

lieve burgers van de gemeente Kranenburg.

Op de ledenvergadering  van de Wählergemeinschaft Bürgerdialog ben ik gekozen tot burgemeesterskandidaat. Deze nieuwe en grote verandering ga ik graag tegemoet.

Meepraten, meebepalen

Als je iets stoort dan moet je dat veranderen. Van zelf gaat het niet. Daarom was het voor mij ook een logische keuze om eens voorzitter van een ondernemingsraad te zijn of plaatsvervangende voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school van mijn dochter. In Kranenburg zie ik nog genoeg potentieel om veranderingen door te voeren. Want van meepraten voorafgaand aan de formele procedure hebben ze hier nog nooit gehoord. Laat staan van het woord co-creatie waar de burger samen met de gemeente bepaalt welk project wordt uitgevoerd. Ik wil dat burgers de mogelijkheid hebben om vanaf een idee meedenken, meedoen en uiteindelijk meebepalen in welke richting de gemeente Kranenburg zich moet ontwikkelen.

Wilt u mij persoonlijk leren kennen?

Schrijf dan een mail naar sandra.vanderzweep@wgbuergerdialog.de